NGUYÊN TẮC SỐNG

Nguyên tắc chính là thước đo kỷ luật sống của con người. Trong quá trình tiến hóa, con người đã … More

SỰ TỰ GHÉT MÌNH

Sự tự ghét mình là một thái độ rất tiêu cực. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về việc này, … More

BIẾT ĐƯỢC LỖI MÌNH MỚI KHÓ

Dễ thay thấy lỗi người
Lỗi mình biết mới khó
Lỗi người ta phanh tìm
Như tìm thóc trong gạo.
Còn lỗi mình che đậy
Như kẻ gian giấu bài.

HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT

➤ Tôi muốn quay trở lại vấn đề thuật ngữ: khi ông nói về Thượng đế, ông muốn gửi gắm … More