HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT

➤ Tôi muốn quay trở lại vấn đề thuật ngữ: khi ông nói về Thượng đế, ông muốn gửi gắm … More