TẬN HƯỞNG SỰ IM LẶNG

Tôi là một nhà văn. Tôi viết truyện, viết tham luận, viết sách, làm thơ. Có khi tôi không viết…

BIẾN ĐỔI

➤ Phải chăng Phật giáo, về một phương diện nào đó, đã không giải quyết vấn đề thời gian, nói…

CÔ ĐƠN

Chúng ta không thể trốn chạy khỏi chính mình. Không có cách nào cả – bạn là bạn. Sự cô…

TỰ NGÃ

Con người suy tư ấy tiến bước chậm rãi và tự hỏi: ta muốn học cái gì từ những lời…

NHẪN NHỤC

Theo quan niệm chung của Phật tử xưa nay, khi nói đến trách nhiệm truyền bá Phật giáo, đều công…

THA THỨ CHO CHA MẸ

Việc tha thứ cho cha mẹ của mình là một trong số những việc khó khăn nhất vì họ đã…

TƯ DUY

Trận chiến kéo dài nhiều tuần. Tất cả mọi người đều phát biểu, trừ Roark. Lansing nói với anh: “Không…