LÀM MỚI

Lý luận xong rồi trách mócMỗi ngày mỗi chuốc khổ đauChia cách hố kia càng rộng Đó là cái vòng … More

HIỂU VÀ THƯƠNG

Hiểu và thương thân xác mình thì biết ơn nó, tôn trọng nó, giữ cho nó xanh tươi dài lâu … More

TRI KỶ

Phần đông chúng ta tin rằng tri kỷ là người nào đó hiểu mình hoàn toàn, thương mình và chấp … More

THỞ TRONG THIỀN

Thở trong thiền phải là thở cơ hoành, còn gọi là thở bụng. Đây là cách thở của trẻ sơ … More

CHĂM SÓC CƠN GIẬN

CHĂM SÓC CƠN GIẬN Tôi viết bài thơ sau đây trong thời chiến tranh Việt Nam, sau khi Không Quân … More

GHI CHÉP

Chúng chạy ào ào qua chỗ tôi ngồi bên vệ đường, đứa nào cũng ngoái nhìn một cái rồi lại … More

HƠI THỞ

Sau cơn bệnh thập tử nhất sinh nọ, có một vài khoảnh khắc hình như tôi nhận ra một cái … More