CHÁNH NIỆM

– Xin Thầy nói rõ về chánh niệm. Làm sao chúng con có thể thực tập khi tâm trí bị … More

THỰC TẬP HẠNH PHÚC

Khi còn trẻ, tôi được học rằng giáo lý của Bụt có thể được tóm tắt trong bốn câu kệ. … More

CHỈ TRÍCH

Khi bạn sắp sửa chỉ trích một thứ gì đó, bạn cần xác định rằng lời chỉ trích của mình … More

KHỦNG HOẢNG

“Giờ đây, khi chúng ta phải đối mặt vớí đại dịch coronavirus này, chúng ta đang bị nỗi sợ hãi, … More

HỌC VIẾT

Hãy nhớ hành thiền mỗi ngày, mỗi ngày. Khi lười biếng, hãy thực hành. Khi tinh tấn, hãy thực hành. … More

TỰ DO

Có hai thứ tự do trong cuộc đời này: Tự do thỏa mãn các dục vọng và tự do thoát … More

MẤT MÁT

Khi nào có một sự mất mát lớn xảy ra cho bạn – như là mất tài sản, mất nhà, … More