BIẾN ĐỔI

➤ Phải chăng Phật giáo, về một phương diện nào đó, đã không giải quyết vấn đề thời gian, nói … More

NHỮNG KHÓ KHĂN

➤ Ông có ý kiến như thế nào về loại khó khăn, một sự vỡ mộng mà ai cũng cảm … More

HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT

➤ Tôi muốn quay trở lại vấn đề thuật ngữ: khi ông nói về Thượng đế, ông muốn gửi gắm … More