LÀM MỚI

Ban đầu ta nghĩ rằng trong ta chỉ có đau khổ, nhưng thật sự ta cũng đang có những hạt … More

TẬP KHÍ

NHỮNG NĂNG LƯỢNG TẬP KHÍ GÂY TỔN HẠI Có một thứ năng lượng rất mạnh trong mỗi chúng ta, gọi … More

LÀM MỚI

Lý luận xong rồi trách mócMỗi ngày mỗi chuốc khổ đauChia cách hố kia càng rộng Đó là cái vòng … More

CHĂM SÓC CƠN GIẬN

CHĂM SÓC CƠN GIẬN Tôi viết bài thơ sau đây trong thời chiến tranh Việt Nam, sau khi Không Quân … More

THƯƠNG YÊU

Ta không cần mất công sức gì nhiều, chỉ cần học nghệ thuật nói lời ái ngữ là đã có … More