VƯỜN TÂM

Cái gốc của tất cả những lỡ lầm, vụng dại là vô minh, nghĩa là sự thiếu sáng suốt. Vô … More

Ý THỨC VỀ SUY NGHĨ

Cho dù không nói chuyện với ai, không đọc sách, không nghe đài, không xem ti vi, không lên mạng, … More

LÀM MỚI

Ban đầu ta nghĩ rằng trong ta chỉ có đau khổ, nhưng thật sự ta cũng đang có những hạt … More

TẬP KHÍ

NHỮNG NĂNG LƯỢNG TẬP KHÍ GÂY TỔN HẠI Có một thứ năng lượng rất mạnh trong mỗi chúng ta, gọi … More

LÀM MỚI

Lý luận xong rồi trách mócMỗi ngày mỗi chuốc khổ đauChia cách hố kia càng rộng Đó là cái vòng … More

CHĂM SÓC CƠN GIẬN

CHĂM SÓC CƠN GIẬN Tôi viết bài thơ sau đây trong thời chiến tranh Việt Nam, sau khi Không Quân … More