GHI CHÉP

Chúng chạy ào ào qua chỗ tôi ngồi bên vệ đường, đứa nào cũng ngoái nhìn một cái rồi lại … More

TÌM MÌNH

Trong khi hăng hái tìm mình, ngươi đã lầm mình trong thế giới của muôn vật. Ngươi quên rằng chỉ … More