NIỀM VUI

Trong Kinh Pháp Cú, kệ 228, Đức Phật nói: “Chưa từng bao giờ, hiện tại không bao giờ và sẽ … More

CÁI BIẾT

Trong Thiền tông có một nghi thức nhập môn Phật đạo. Nghi thức bao gồm sám hối trong tâm, quy … More

ĐỜI SỐNG

Mục đích của đời sống con người không thuộc về sự bàn luận. Dù chúng ta nói gì cũng không … More