TÂM HÀNH

Sống trong tu viện, tôi nhận ra tài năng của nhiều sư chị, sư em, và có khi những ý … More

TRẢ LẠI TỰ DO

Ngày ấy tôi có người yêu tên Patrick, anh ta thương yêu tôi vô cùng nhưng mỗi khi tôi buồn … More

NỤ CƯỜI VÔ ÚY

Một người đàn ông Hàn Quốc khác phát biểu rằng ông ta thấy quý sư cô thường hay mỉm cười … More

TRI KỶ

Phần đông chúng ta tin rằng tri kỷ là người nào đó hiểu mình hoàn toàn, thương mình và chấp … More