TÀI SẢN

Đài Loan được chia ra hai miền Bắc và Nam, tôi đã từng đi qua những nơi nghèo cùng ở … More