CHÁNH NIỆM

– Xin Thầy nói rõ về chánh niệm. Làm sao chúng con có thể thực tập khi tâm trí bị…

THỰC TẬP HẠNH PHÚC

Khi còn trẻ, tôi được học rằng giáo lý của Bụt có thể được tóm tắt trong bốn câu kệ.…

PHÚT GIÂY HIỆN TẠI

Bản ngã ở trong bạn luôn có nhu yếu đi tìm, tích luỹ thêm cái này hoặc cái kia để…

CHỈ TRÍCH

Khi bạn sắp sửa chỉ trích một thứ gì đó, bạn cần xác định rằng lời chỉ trích của mình…

KHỦNG HOẢNG

“Giờ đây, khi chúng ta phải đối mặt vớí đại dịch coronavirus này, chúng ta đang bị nỗi sợ hãi,…

HỌC VIẾT

Hãy nhớ hành thiền mỗi ngày, mỗi ngày. Khi lười biếng, hãy thực hành. Khi tinh tấn, hãy thực hành.…

TỰ DO

Có hai thứ tự do trong cuộc đời này: Tự do thỏa mãn các dục vọng và tự do thoát…

MẤT MÁT

Khi nào có một sự mất mát lớn xảy ra cho bạn – như là mất tài sản, mất nhà,…