VƯỜN TÂM

Cái gốc của tất cả những lỡ lầm, vụng dại là vô minh, nghĩa là sự thiếu sáng suốt. Vô…

TÂM HÀNH

Sống trong tu viện, tôi nhận ra tài năng của nhiều sư chị, sư em, và có khi những ý…

BẢN CHẤT CHÂN THẬT

Tự thân cấu trúc của ngôn từ đã cho thấy rằng con người không thực sự nhận thức được bản…

HIỂU BIẾT

Không có lý do nào nói rằng một người không nên nghi ngờ hoặc nên tin tưởng vào một điều…

Ý THỨC VỀ SUY NGHĨ

Cho dù không nói chuyện với ai, không đọc sách, không nghe đài, không xem ti vi, không lên mạng,…

NĂM PHÚT CHO CUỘC SỐNG

Ngày nay, người ta thường nói về cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Người ta có khuynh hướng…

THIÊN NHIÊN

Sinh ra đời là đứa trẻ mồ côi cha, không được gần mẹ nhiều và được vú nuôi rất nuông…

IM LẶNG

Tất cả những gì bạn phải làm là ngừng trông đợi rằng tâm trí bạn có thể chỉnh sửa những…