NĂNG LƯỢNG CUỘC SỐNG

Ayurveda, có nghĩa “tri thức cuộc sống”, là y học cổ xưa của Ấn Độ, được ghi chép lại trong…

BẢN CHẤT CHÂN THỰC

Những ý nghĩ, cảm xúc, cảm nhận từ những giác quan và bất kỳ những gì bạn trải nghiệm đã…

TẢNG BĂNG

Nếu đặt một tảng băng hay khối nước đá ngoài trời nắng, bạn có thể thấy nó tan chảy –…

TỪNG GIÂY PHÚT

– Tôi có căn bản Thiên chúa giáo . Tôi có thể thực tập chánh niệm không? – Tôi đã…

TĨNH LẶNG

Đời sống của mỗi con người thực ngắn ngủi biết bao, đời sống của chúng ta chóng tàn họai biết…

CHÁNH NIỆM

– Xin Thầy nói rõ về chánh niệm. Làm sao chúng con có thể thực tập khi tâm trí bị…

THỰC TẬP HẠNH PHÚC

Khi còn trẻ, tôi được học rằng giáo lý của Bụt có thể được tóm tắt trong bốn câu kệ.…