NỤ CƯỜI VÔ ÚY

Một người đàn ông Hàn Quốc khác phát biểu rằng ông ta thấy quý sư cô thường hay mỉm cười…

LÀM MỚI

Lý luận xong rồi trách mócMỗi ngày mỗi chuốc khổ đauChia cách hố kia càng rộng Đó là cái vòng…

HIỂU VÀ THƯƠNG

Hiểu và thương thân xác mình thì biết ơn nó, tôn trọng nó, giữ cho nó xanh tươi dài lâu…

TRI KỶ

Phần đông chúng ta tin rằng tri kỷ là người nào đó hiểu mình hoàn toàn, thương mình và chấp…

THỞ TRONG THIỀN

Thở trong thiền phải là thở cơ hoành, còn gọi là thở bụng. Đây là cách thở của trẻ sơ…

CHĂM SÓC CƠN GIẬN

CHĂM SÓC CƠN GIẬN Tôi viết bài thơ sau đây trong thời chiến tranh Việt Nam, sau khi Không Quân…

GHI CHÉP

Chúng chạy ào ào qua chỗ tôi ngồi bên vệ đường, đứa nào cũng ngoái nhìn một cái rồi lại…