LÀM MỚI

Phần lớn khổ đau được gây ra do cái miệng. Giữ gìn được cái miệng thì hạnh phúc tăng tiến … More

LÀM MỚI

Có những lúc ta sống mà cứ luyến tiếc về quá khứ, tự hỏi tại sao mặt trời trong quá … More

TỪNG GIÂY PHÚT

– Tôi có căn bản Thiên chúa giáo . Tôi có thể thực tập chánh niệm không? – Tôi đã … More

CHÁNH NIỆM

– Xin Thầy nói rõ về chánh niệm. Làm sao chúng con có thể thực tập khi tâm trí bị … More

THỰC TẬP HẠNH PHÚC

Khi còn trẻ, tôi được học rằng giáo lý của Bụt có thể được tóm tắt trong bốn câu kệ. … More

PHÚT GIÂY HIỆN TẠI

Thở vào, tâm tĩnh lặng. / Tĩnh lặngThở ra, miệng mỉm cười. / Mỉm cười Thở vào, an trú trong … More