SỰ CHIA TRÍ

Hơi thở của ta giống như một cây cầu nối liền thân và tâm ta. Trong đời sống hàng ngày, … More

THỰC TẬP MỈM CƯỜI

Trong bài tập “Thở vào, tôi mỉm cười,” bạn có thể hỏi, tại sao tôi phải mỉm cười, khi mà … More

Hãy là đóa hoa

Có tôi hôm nay đây, tôi giúp được gì?Gió thì thầm: em nên hát caBởi vì hiện hữu nhiệm mầuHãy … More

Ngồi cho an

Mục đích của sự tu học là đem lại sự lắng dịu và niềm vui. Người tu (hành giả) phải … More