HÃY HỌC GIỮ YÊN TĨNH

Hãy dành cho bản thân khoảnh khắc an bình,
Và bạn sẽ hiểu bạn đã sống gấp gáp một cách dại dột như thế nào.

Hãy học giữ yên tĩnh,
Và bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đã nói quá nhiều.

Hãy từ ái,
Và bạn sẽ nhận ra rằng sự phán xét của bạn về những người khác là quá khắt khe.

Grant yourself a moment of peace,
and you will understand
how foolishly you have scurried about.

Learn to be silent,
and you will notice that
you have talked too much.

Be kind,
and you will realize that
your judgment of others was too severe.


⋆ An interview with Ajahn Brahm – The Garden of Silence (trích) ⋆ Ajahn Brahm
(Bài gốc: http://bit.ly/GardenofSilence)
⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau#AjahnBrahm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s