viết và thở

Có một thời tôi cần viết nhạc như cần thở vậy. Thời trẻ trung, vọng động, thở nhiều, viết khỏe. … More

RĂNG SÂU

Có lần tôi có một chiếc răng sâu trong miệng. Nó phiền hà tôi vô kể. Ban ngày thì nó … More

NGỪNG NHẬN THỨC

“… Chạy theo người khác thì quá dễ. Còn đứng độc lập một mình lại không dễ chút nào. Anh … More

KHÚC SINH CA

Con sông tiếp tục chảy về mục đích của nó. Tất Đạt thấy con sông hấp tấp vội vàng, con … More