SỰ SỐNG TRONG THẾ GIAN

90876691_146806436833218_4828478607271657472_o.png

Cuối mùa xuân năm 1979, Ngài Ajahn Chah đến thăm Trung Tâm Thiền Quán tại Barre, Massachusettts. Ngài ở đó giảng dạy trong mười ngày và mỗi buổi chiều Ngài thường đi dạo chung quanh. Nhìn thấy tất cả thiền sinh đang đi kinh hành chậm rãi trên sân cỏ, Ngài nhận định rằng thiền viện này chẳng khác nào một bệnh viện tâm thần để chữa trị những căn bệnh của tâm hồn thế tục. Mỗi lần gặp họ, Ajahn Chah thường chúc lành, “Mau khỏi bệnh nhé. Hy vọng các bạn mau khỏi bệnh.”

Tính chất của mỗi người khác nhau, nếu chúng ta phải chọn một lối hành thiền thích hợp với mình. Quán thân thể đặc biệt thích hợp với những người có nhiều tham dục hay dành cho những tăng sĩ tu trong rừng.

Trong những pháp thiền quán thân thể, thiền sinh nhìn vào những bộ phận của thân thể. Bắt đầu với đầu, tóc, lông, móng tay, răng, da – nhìn thấy chúng ở khắp nơi. Tách rời chúng khỏi những phần khác của thân thể. Hãy dùng tâm để từ từ lột lớp da bên ngoài, và nhìn vào bên trong. Bạn có thích nó không? Nhìn thấy bản chất thật sự của thân thể có thể cắt đứt ba sự trói buộc đầu tiên, đó là:

1. Quan niệm làm chủ thân. Chúng ta nhận ra rằng thân thể chẳng phải “ta” và chẳng phải “của ta”. Trên thế gian này, chẳng có gì là của ta cả.

2. Hoài nghi. Hiểu biết thực tướng của các pháp sẽ chấm dứt mọi hoài nghi.

3. Chấp chặt vào các hình thức lễ nghi. Khi tâm còn hoài nghi, chúng ta có thể nghĩ rằng, “Có lẽ con đường này không tốt lắm.” Nhưng một khi chúng ta nhận biết rõ bản chất của thân thể – đó là, giống như tất cả mọi thứ khác, đều vô thường, khổ và vô ngã – thì sự hoài nghi này sẽ được xoá tan.

Khi thiền quán về thân thể, chúng ta không cần quán chiếu tất cả ba mươi hai phần của nó. Nếu bạn quán chiếu một bộ phận trong thân và thấy được nó là vô thường, khổ, rỗng không, và bất tịnh, thì bạn sẽ thấy rằng thân thể của bạn và thân thể của những người khác đều như thế cả. Giả sử bạn có ba mươi hai cục nước đá, bạn chỉ cần chạm vào một cục cũng biết được độ lạnh của tất cả.

Khi bạn tiến bộ trong pháp thiền quán về sự bất tịnh của thân thể, bạn cũng sẽ tiến bộ trong pháp thiền quán về sự chết. Thật vậy, khi chúng ta tiến bộ về một khía cạnh của giáo pháp, chúng ta sẽ tiến bộ về những khía cạnh khác. Nếu chúng ta hiểu được sự thật về cái chết, chúng ta có thể bén nhạy đối với mọi sự sống trong thế gian. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tránh khỏi mọi hành động sai lầm và muốn sống một cuộc đời hiểu biết, và cảm thấy mọi sự gần gũi, thông cảm với tất cả mọi loài chúng sanh.

.
⋆ (trích) Tâm tĩnh lặng ⋆ Ajahn Chah

⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau #AjahnChah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s