NGẮT KẾT NỐI

Làm thế nào một người bình thường có thể sống cuộc đời ít căng thẳng hơn và nhiều ý nghĩa hơn trong thế giới đang ngày càng tiến bộ hơn về công nghệ, và trở nên cách biệt hơn trong các mối quan hệ con người?

– Đừng lo lắng về những điều người khác suy nghĩ về bạn. Tất cả mọi người đều bận rộn tới mức có lẽ không có thời gian để nghĩ về bạn gì cả đâu! Điều này giảm bớt áp lực lên cho bạn rất nhiều. Bây giờ bạn có thể sắp xếp chương trình của riêng bạn. Điều này giải tỏa rất nhiều căng thẳng!

Chương trình của riêng tôi là “Đừng bao giờ làm trong ngày hôm nay việc mà bạn có thể để đến ngày mai bởi vì bạn có thể chết đêm nay!” Hơn nữa, những người nào được thư giaaaaã….n nhiều hơn, đúng vậy!, là những người sáng tạo và làm việc năng suất hơn. Một người sao có thể làm việc năng suất được khi đã hết pin? Cho nên nghỉ ngơi nhiều hơn là tình huống/giải pháp cùng thắng cho cả sự nghiệp và sự an sinh của bạn.

Như về cái gọi là công nghệ “tiên tiến”, có lẽ nó nên được đổi tên thành công nghệ “áp bức” bởi vì nó khiến người sử dụng trở thành nô lệ hơn là giải phóng họ. Nó được gọi là “cell” phone (chỉ cho điện thoại di động) bởi vì nó chia sẻ nhiều đặc tính với “cell” là xà lim trong nhà tù, và thậm chí chúng ta cho rằng nhiều thanh (chỉ cho vạch pin, và còn có nghĩa là thanh xà, chấn song, vành móng ngựa – người dịch) trên cell phone nghĩa là kết nối tốt hơn, trong khi nhiều thanh chấn song chỉ cho sự ít tự do hơn!

Như người ta nói ở thung lũng Silicon: “Ngắt kết nối (các thiết bị của bạn) để Kết nối (với thực tại).”


⋆ An interview with Ajahn Brahm – The Garden of Silence (trích) ⋆ Ajahn Brahm
(Bài gốc: http://bit.ly/GardenofSilence)

⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau#AjahnBrahm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s