NHÀ TÙ CỦA SỰ QUEN THUỘC

Cho đến nay, tại sao những người từ các tôn giáo khác nhau vẫn cảm thấy khó khăn để tìm thấy lý lẽ chung và cùng sống trong sự hòa hợp?

– Tất cả họ tin tưởng rằng họ đúng. Trí tuệ dạy chúng ta nhìn thấy rằng ngay khi chúng ta mở miệng, chúng ta thường là sai rồi.

Tuy nhiên, đừng chỉ tập trung đổ lỗi cho tôn giáo! Tại sao những người nam và người nữ, cha mẹ và con cái, người theo phái bảo thủ và phái tự do, người ủng hộ đội bóng đá Liverpool và người hâm mộ Manchester United… thấy khó khăn để có thể hòa thuận và sống trong sự hòa hợp với nhau? Bởi vì chúng ta trở thành tù nhân của một nhận dạng giả định là chúng ta, như một kẻ thụ án đang vào giai đoạn cuối của bản án dài, chúng ta thích sự quen thuộc của nhà tù hơn và sợ hãi cái lạ lẫm là tự do.


⋆ An interview with Ajahn Brahm – The Garden of Silence (trích) ⋆ Ajahn Brahm
(Bài gốc: http://bit.ly/GardenofSilence)

⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau#AjahnBrahm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s