Home

Welcome to My New Blogging Blog

LÀM MỚI

Lý luận xong rồi trách mócMỗi ngày mỗi chuốc khổ đauChia cách hố kia càng rộng Đó là cái vòng luẩn quẩn trong liên hệ giữa ta với người kia. Ta thường hay lý luận để đổ lỗi cho người ấy. Ta lý luận rất hay nhưng lý luận không đưa tới kết quả gì. … More

HIỂU VÀ THƯƠNG

Hiểu và thương thân xác mình thì biết ơn nó, tôn trọng nó, giữ cho nó xanh tươi dài lâu bằng cách tưới tẩm những niềm vui, ăn những thức ăn lành, sạch. Hiểu và thương thân xác mình thì cũng hiểu và thương thân xác người. Hiểu cái sự đến và cái sự đi, … More


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.