KIÊN NHẪN

Điều gì có thể được thực hiện để giúp đỡ con người vượt qua những định kiến và thành kiến của họ để chấp nhận hành động toàn cầu hướng tới việc khiến cho bình đẳng giới trở thành hiện thực?

– Có lẽ hãy cố gắng chăm sóc những người cố chấp, không khoan dung thay vì chữa cho họ khỏi các căn bệnh định kiến.

Khi nỗi sợ hãi thay đổi của chúng ta tan vỡ, thì những bức tường ngăn cách con người cũng sẽ sụp đổ theo.

Hãy làm hòa, hãy từ ái và nhẹ nhàng trong hành động cho một thế giới tốt đẹp hơn và hãy kiên nhẫn.

Một người trồng một cái cây hiểu rằng họ có thể không bao giờ nhìn thấy nó trưởng thành trong cuộc đời của họ, nhưng điều này không khiến họ nản lòng trồng một khu rừng.


⋆ An interview with Ajahn Brahm – The Garden of Silence (trích) ⋆ Ajahn Brahm
(Bài gốc: http://bit.ly/GardenofSilence)

⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau#AjahnBrahm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s