ĐỜI SỐNG

Mục đích của đời sống con người không thuộc về sự bàn luận. Dù chúng ta nói gì cũng không đúng. Đầu tiên, chúng ta phải sống. Tất cả những gì phải làm là sống mỗi ngày. Cách sống là quan trọng. Thực hành chẳng là gì ngoài sự cho đi mỗi ngày. Lúc ấy, thực hành mới xuyên thấu và mở rộng ra quá khứ, đến tương lai. Mục đích của đời sống con người chỉ là gieo hạt giống tốt lành mỗi ngày. Làm như vậy, chúng ta tạo ra văn hoá loài người; chúng ta có thể để lại một nền văn hoá tuyệt diệu, không chỉ cho bản thân và những người xung quanh, mà cả từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đồng thời, chúng ta có thể truyền Phật pháp tới thế hệ tương lai. Chúng ta nên hoan hỉ, hạnh phúc, chấp nhận bản thân và tọa thiền với niềm vui, bởi chúng ta thực sự là những bồ tát.

.
⋆ (trích) Trở về yên lặng ⋆ Dainin Katagiri

⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau#DaininKatagiri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s