TRÍ TUỆ ĐẾN TỪ SỰ YÊN LẶNG

89386405_140832547430607_2524680749815169024_o.png

Làm thế nào thiền có thể giúp mọi người trở nên bao dung, luôn tha thứ cho nhau? Làm thế nào thiền có thể giúp thúc đẩy hòa bình và sự hiểu biết giữa con người với nhau?

– Ít nhất khi người ta ngồi xuống tĩnh lặng, họ chỉ có cái đau trong cái húc đầu với chính bản thân họ, không làm đau người khác.

Nghiêm túc mà nói, khi chúng ta biết đưa thêm nhiều giá trị cho sự yên lặng (lắng nghe thế gian) hơn là sự suy nghĩ (kể lại ở thế gian/đấu khẩu với thế gian), chúng ta nhận ra rằng chúng ta phán xét bản thân một cách không công bằng như thế nào và những chỉ trích của chúng ta về những người khác bất công như thế nào.

Trí tuệ đến từ sự yên lặng, không phải từ lý trí, và trí tuệ cảm xúc được vun bồi trong khu vườn của sự tĩnh lặng.


⋆ An interview with Ajahn Brahm – The Garden of Silence (trích) ⋆ Ajahn Brahm
(Bài gốc: http://bit.ly/GardenofSilence)

⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau #AjahnBrahm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s